Задължени лица

През 2020 г. не се внасят задължителни месечни вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (чл. 15, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване).

Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) се прилага за всички физически и юридически лица, които наемат лица по трудово правоотношение и спрямо които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специални закони.

Задължени лица по ЗГВРСНР са юридически или физически лица:

1. които са работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

2. спрямо които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специален закон.

За повече информация вижте фиш ІІІ.2 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРСНР.

.......................................................................................................................

Лица, за които се дължат вноски

Размер и срокове за внасяне на вноски

Декларации

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация