Декларации

През 2020 г. не се внасят задължителни месечни вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (чл. 15, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване). 

Съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО работодателите представят в Национална агенция за приходите периодично декларации с данни за вноските за фонд ГВРС. Данните за получените, включително начислените и неизплатени брутни трудови възнаграждения, както и за размера на дължимите вноски за фонд ГВРС се подават в сроковете и по реда, определени с Наредба Н-13/17.12.2019 гПовече информация.

Съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗГВРСНР работодателите са длъжни да декларират еднократно пред съответната компетентна териториална дирекция на Национална агенция за приходите поименно работниците и служителите, притежаващи качества по чл. 7, т. 1-3 от ЗГВРСНР, при сключване на трудовия договор с тях или към момента на възникване или промяна на съответното качество. Това задължение е в сила и за 2015 г. независимо, че не се внасят вноски за фонд ГВРС. Работодателят подава декларация по ред и начин определени в Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя. Декларацията се подава в следните срокове:

  • за работници и служители, които притежават съответното качество към момента на сключване на договора – в 3-дневен срок от сключването на трудовия договор;
  • при придобиване или изгубване на съответното качество след сключване на трудовия договор – в 3-дневен срок от придобиването или изгубването му.

За повече информация вижте  фиш ІІІ.2 и фиш ІІІ.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРСНР.

.......................................................................................................................

Лица, за които се дължат вноски

Задължени лица

Размер и срокове за внасяне на вноски

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация