Държавно обществено осигуряване (ДОО)

Държавното обществено осигуряване (ДОО) е форма на организирана материална защита на трудещите се в случай на загуба на доход. Основният източник на осигурителното право, който събира социалноосигурителното законодателство в един законов акт е Кодексът за социално осигуряване (КСО).

Лицата, които подлежат на ДОО, се осигуряват във:

  • фонд "Общо заболяване и майчинство" за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;
  • фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
  • фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
  • фонд "Трудова злополука и професионална болест" за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;
  • фонд "Безработица" за безработица.

Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за съответните фондове на ДОО в зависимост от социалните рискове, за които са осигурени лицата по КСО.         

Основни принципи: задължителност и всеобщност на осигуряването; солидарност на осигурените лица; равнопоставеност на осигурените лица; социален диалог при управлението на осигурителната система; фондова организация на осигурителните средства

Полагането на труд е основополагащо за ДОО. Упражняването на съответната трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от ДОО социални рискове.

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Осигурители и самоосигуряващи се лица 

Размер и разпределение на осигурителните вноски 

Осигурителен доход 

Срокове за внасяне на осигурителните вноски 

Начини за внасяне на осигурителните вноски 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация