Учителски пенсионен фонд (УчПФ)

Поради специфичния характер на работата си, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при по-благоприятни условия – по-ниска възраст и по-кратък осигурителен стаж. Разпоредбата на чл. 69в, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване дава право на т. нар. "пенсия за ранно пенсиониране на учителите".

Във връзка с изплащане на пенсиите на лица, добили право на ранно пенсиониране, а също така и за изплащане на добавки за учителски стаж, от 01.01.1997 г. се създава Учителски пенсионен фонд. На основание чл. 2, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване учителите се осигуряват за старост и в Учителския пенсионен фонд с отделна осигурителна вноска. Средствата в Учителския пенсионен фонд се набират от осигурителни вноски, които ежемесечно се превеждат във фонда за лица, работещи на учителски длъжности.

Набраните средства в Учителския пенсионен фонд се разходват за изплащане на пенсиите и добавките по чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване.

Съгласно § 22, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, създаденият с отменения Закон за фонд "Обществено осигуряване". Учителски пенсионен фонд продължава да съществува. 

Размерът на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е 4,3% и е изцяло за сметка на осигурителя (чл. 6, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване).

Задължителните осигурителни вноски се изчисляват от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд и размера на осигурителната вноска за този фонд (чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация).

Повече за осигурителния доход

Сроковете за внасяне

Дължимите вноски за Учителския пенсионен фонд се внасят по банковата сметка на компетентната ТД на НАП за събиране на приходите за социалноосигурителните фондове към Националния осигурителен институт.

Банкови сметки. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация