Размер и срокове за внасяне на вноски

През 2020 г. не се внасят задължителни месечни вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (чл. 15, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване). 

Вноската за фонд ГВРС представлява парично задължение на работодателя към фонда.

Задължителните вноски за фонд ГВРС са публични държавни вземания по силата на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Размерът на вноската се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО).

За 2020 г. не е определен размер на вноската за фонд ГВРС, тъй като съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗБДОО за 2020 г. не се внасят вноски за фонда.

Вноските във фонд ГВРС са изцяло за сметка на работодателите, включително и за морските лица. Внасят се едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване. Повече информация.

Вноските във фонда се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни трудови възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, и са изцяло за сметка на работодателите. При определяне на дохода, върху който се дължат вноски за фонд ГВРС не се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО, по отношение на минималния осигурителен доход за съответната професия по основна икономическа дейност.

За лицата, работещи при различни работодатели, вноските във фонда се дължат върху брутното трудово възнаграждение при тези работодатели, ограничено при всеки от тях до максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната календарна година.

За повече информация вижте фиш ІІІ.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРСНР.

.......................................................................................................................

Лица, за които се дължат вноски

Задължени лица

Декларации

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация