Гарантирани вземания на работниците и служителите

През 2020 г. не се внасят задължителни месечни вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (чл. 15, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване). 

Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) при несъстоятелност на работодателя гарантира до определен размер възникналите по дадено трудово правоотношение права на работниците и служителите да получат начислените им, но неизплатени до обявяване несъстоятелността на работодателя трудови възнаграждения и обезщетения. Задължени лица за внасяне на вноски по закона са работодателите, срещу които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специални закони, а правоимащи по закона са техните работници и служители.

Съгласно чл. 8 от ЗГВРСНР към Националния осигурителен институт се създава специализиран фонд ”Гарантирани вземания на работниците и служителите” за изплащане на вземанията на работниците и служителите по същия закон. НАП установява, събира и администрира вноските за фонд ГВРС. Годишният бюджет на фонда се приема със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Приходите във фонда се набират основно от задължителните месечни вноски за сметка на работодателите и възстановени от работодателя суми за изплатените от фонда вземания по чл. 3 от ЗГВРСНР и за внесените за сметка на работодателя осигурителни вноски.

 

.......................................................................................................................

Лица, за които се дължат вноски

Задължени лица

Размер и срокове за внасяне на вноски

Декларации

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация