Образци нареждане/пощенски запис

Задължителната информация, която трябва да попълните в преводното нареждане/пощенския запис за плащане към бюджета:

 • Името на получателя на превода. Това е наименованието на ТД (офисът) на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или по адрес на регистрация за юридическите.
 • Код за съответния вид плащане – Например кодът за плащане на данъка върху общата годишна данъчна основа по годишните данъчни декларации е 11 00 00.  От 04.03.2014 г. са определени нови кодове за вид плащане по сметки за данъци – 11 00 00; по сметки за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване – 55 11 11  и по сметки за вноски към Националната здравноосигурителна каса – 56 11 11. Продължава да се прилага кодът за вид плащане за осигурителни вноски за ДЗПО – 58 11 11
 • IBAN сметката на съответната ТД (офис) на НАП и BIC на банката. За физическите лица това е структурата на НАП по постоянен адрес, а за юридическите – по регистрация на фирмата.
 • Видът на валутата – в случая български левове. В платежното нареждане се вписва кодът BGN;
 • Дължимата сума с цифри и думи;
 • В полето „Задължено лице“ се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец, също се попълват ЕГН или личен номер на чужденец;
 • Вписват се IBAN сметката на наредителя и BIC на банката;
 • В полето „Такси“ се посочва цифров код „1“;
 • В полето „Наредител“ се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец платец (вносител); Полето се попълва само, ако наредителят е лице, различно от задълженото;

Не са задължителни за попълване:

 • „Основание за плащане“
 • полето „Вид на документа“
 • От 1 януари 2013 г. полето „Период, за който се плаща“ също не е задължително за попълване.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация