Форум на ЕС за ДДС

Форумът на ЕС за ДДС е структурирана платформа, която насърчава диалога между държавите членки и представителите на бизнеса, с цел подобряване на практическото прилагане на ДДС законодателството.   

Форумът на ЕС за ДДС е създаден с решение на Европейската комисия от 3 юли 2012 г., 2012/C198/05.

Основните проекти на форума са:

Трансгранични ДДС правила на ЕС: данъчно задължени лица могат да изпратят искане за предварително  становище във връзка с ДДС третиране на трансгранични сделки.

Диалог между държавите членки относно избягване на ДДС двойно данъчно облагане: данъчно задължени лица могат да изпратят искане за консултация между органи на данъчните администрации, специалисти по ДДС, с цел разрешаване на случаи на ДДС двойно данъчно облагане.

Ръководство за укрепване на сътрудничеството между държавите членки и предприятията в областта на борбата с измамите с ДДС: Форумът на ЕС за ДДС препоръчва на представителите на бизнеса и ДДС органите да предприемат стъпки за подобряване на ефективното сътрудничество.

Доброволно разкриване на нарушения: Форумът на ЕС за ДДС е приел препоръки за използването на схеми за доброволно разкриване на нарушения, свързани с ДДС.

Документите от срещите на Форума на ЕС за ДДС са достъпни в раздел „Комуникационен и информационен ресурсен център“ (CIRCABC) на сайта на Европейската комисия – рубрика EU VAT Forum Public

Членство

Форумът се председателства от представител на Комисията и се състои от най-много 45 членове - по един представител от всяка държава-членка и представители на най-много 15 организации от стопанската сфера или данъчните специалисти.

Списък с организациите, представляващи бизнеса, назначени като членове на Форума с тригодишен мандат (от 1 октомври 2015 г.) можете да намерите тук 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация