Осигурителен доход

Осигурителен доход

Осигурителният доход е месечен доход и е основата, върху която се изчисляват и правят осигурителните вноски. 

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са определени с Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения.

По отношение на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски, са установени:

  • Минимален месечен размер на осигурителния доход  - повече информация във фиш І.І.8.1 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

- Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;

- Минимална месечна работна заплата за страната за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход;

- Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

  • Максимален месечен размер на осигурителния доход - повече информация във фиш І.І.8.2 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

За 2022 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

  • минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 9, т. 1, б.а от ЗБДОО за 2022 г.  - за периода от 1 януари до 31 март, съответно приложение № 1А към чл. 9, т. 2, б. а) от ЗБДОО за 2022 г.  - за периода от 1 април до 31 декември.
  • 650 лв. за периода от 1 януари до 31 март и 710 лв. – за периода от 1 април до 31 декември  – минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите;
  • 420 лв. за периода от 1 януари до 31 март и  710 лв. – за периода от 1 април до 31 декември – минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители;
  • 3000 лв. за периода от 1 януари до 31 март и  3400 лв. – за периода от 1 април до 31 декември– максимален размер на месечния осигурителен доход, върху който се определя здравноосигурителната вноска.

Самоосигуряващите се лица определят и окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. Още информация за самоосигуряващите се.

Повече информация може да намерите и във фиш І.І.8.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Вижте и таблица за 2022 г. с дохода, върху който се внасят осигурителни вноски.

Осигурителния доход за различните видове осигурени лица може да видите във фиш І.І.8.5 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Доходите, върху които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски са определени в чл. 1, ал. 8 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Можете да ги видите във фиш І.І.8.4 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Осигурители и самоосигуряващи се лица 

Размер и разпределение на осигурителните вноски 

Срокове за внасяне на осигурителните вноски 

Начини за внасяне на осигурителните вноски 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация