Проект "Провеждане на обучения, свързани със субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове на НАП"

Настоящият проект се изпълнява по договор № 14-22-35/14.10.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК),  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът има за цел надграждането и укрепването  на капацитета на служителите на НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения при реализиране на изпълнителното производство по реда на ДОПК.

  • Резюме на проекта
  • Общата стойност на проекта е 136 536,10 лева
  • Период на провеждане: 14.10.2014 г. – 14.10.2015 г.

........................................................................................................

==> 27.10.2015 145 служители на НАП, преминаха успешно обучения относно субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове 

==> 23.04.2015 г. Процедура 00530-2015-0021 "Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК”, в две обособени позиции ..."

==> На 06.08.2015 г. НАП сключи договор № 99/06.08.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на  административния процес по АПК“, по обособена позиция № 1 „Провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК“, с изпълнител „Институт за специализации и обучения“ ООД. Договорът е сключен в изпълнение на проект по договор № 14-22-35/14.10.2014 г. между НАП и УО на ОПАК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. 

==> На 06.08.2015 г. НАП сключи договор № 100/06.08.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на  административния процес по АПК“, по обособена позиция № 2 „Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на  административния процес по АПК”, с изпълнител „Ваканция“ ООД. Договорът е сключен в изпълнение на проект по договор № 14-22-35/14.10.2014 г. между НАП и УО на ОПАК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация