Проектът се изпълнява по Договор № BG16RFOP001-1.004-0013-CO1 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефициент по проекта е Община Бургас, а НАП - един от партньорите по проекта. Основната цел е повишаване на енергийната ефективност в сградата на ТД на НАП в гр. Бургас, чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. С приключването на ремонтните дейности ще се подобрят експлоатационните характеристики, респективно ще се удължи и жизнения цикъл на сградата. Не на последно място ще бъде подобрена работната среда на служителите, както и на посетителите на обществената сграда.

• Обща стойност на проекта: 2 996 731,63 лв., от които:

-          размер на отпуснатата БФП е 999 498,00 лв;

-          размер на собствен принос е 1 997 233,63 лв.

• Период на изпълнение на проекта: 24 м./ считано от 02.10.2020  до 02.10.2022 г./

За повече информация: https://www.burgas.bg/bg/info/eventdetails/1125/44211

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация