„Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения.“

Настоящият проект се изпълнява по договор № 13-22-123/12.02.14 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК),  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е свързана с повишаване капацитета на НАП, чрез подобряване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“, както и с постигането на по-добри резултати при опазването и разпореждането с конфискувани, отнети или изоставени в полза на държавата имущества.

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

==> 09. 09. 2014 г. Публична покана №9033500 "Изработване и доставка на рол-банер във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на договор № 13-22-123/12.02.2014 г. „Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения”, сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация