Повишаване на знанията и уменията на служителите на Националната агенция за приходите, свързани с упражняване от нейна страна на правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост

Настоящият проект се изпълнява по договор №14-22-36/09.10.14 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът има за цел да повиши административния капацитет на НАП чрез подобряване на знанията и уменията на служители, заемащи експертни и ръководни позиции в структурата на НАП, участващи в процесите по управление на собствеността.

  • Резюме на проекта
  • Обща стойност на проекта: 88 963,83 лв. 
  • Период за изпълнение: 09.10.2014 г. – 09.10.2015 г. 
........................................................................................................................

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация