Обединение на възложители „Агенция „Митници” и Национална агенция за приходите”

18 Май 2012

Отваряне на ценови оферти

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система за Агенция „Митници" (БАЦИС) и изграждане на Информационна система „Контрол на горивата" за НАП", на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти ще бъде извършено на 19.05.2012 г. от 11.00 часа в Централно митническо управление на Агенция „Митници", гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47, 10 етаж - заседателна зала.

....................................................................................

„Изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) за Агенция „Митници” и изграждане на Информационна система „Контрол на горивата” за НАП”

Публикация в АОП

Публикация в ОВ на ЕС

Публикация в ДВ

Публикацията в РОП на обществената поръчка

1. Разяснение по документацията

2. Разяснение по документацията        

3.  Разяснение по документацията

4. Разяснение по документацията

5. Разяснение по документацията

6. Обявление за приключване на договор за ОП 18.08.2017

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 18.05.2012
Затвори