Сигнали за корупция

Сигнали за корупция може да подавате на:

  Адрес

Информация за нередности и сигнали за корупция в Национална агенция за приходите, може да изпращате по пощата на адрес:

гр. София, 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52 и на адресите на всички структури на НАП.

E-mail адрес

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на НАП, можете да попълните данните и да ги изпратите по ел. път на имейл адрес:

[email protected] и подписани с електронен подпис чрез [email protected].

Сигнали и жалби се подават и на всички официални електронни адреси на ТД/офис на НАП в страната, публикувани на страницата на НАП на адрес: https://nra.bg/page?id=546 също подписани с електронен подпис.

Телефонен номер

Чрез информационен център на НАП на телефон: 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на Вашия телефонен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9,00 до 17,30 ч. Задължително условие при подаване на сигнал за корупционни действия от страна на служител е обаждането да не е анонимно.

Специални кутии, поставени в администрацията

Кутии за сигнали, предложения и мнения в офисите на териториалните структури на НАП.

Други

Информационна система за координация и комуникация между антикорупционните структури (ИСККАС), която се достъпва чрез портала на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години“.

Съгласно чл. 56 от Устройствения правилник на НАП за анонимни се считат тези предложения и сигнали, в които не са посочени данни за подателя:

1. три имена и адрес за кореспонденция;

2. подпис на подателя – саморъчен, когато сигналът се подава на хартиен носител, или квалифициран електронен подпис, когато сигналът се подава по електронен път;  

Сигнали за конфликт на интереси се разглеждат по реда на глава осма от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като установяването на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимни сигнали.

НАП гарантира анонимност на гражданите.

 Благодарим Ви за съдействието!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация