Осигурители и самоосигуряващи се лица

Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.

Осигурителят е задължен по силата на закона да внася осигурителни вноски за други лица. Задължението касае внасянето на осигурителните вноски, които са за сметка на осигурителя и на тези, които са за сметка на съответните физически лица.

Задължение на осигурителите е и периодично да представят данни в Национална агенция за приходите.

Самоосигуряващо се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.

Самоосигуряващите се са осигурители за самите себе си и същевременно са осигурени лица за времето, през което са внесли дължимите осигурителни вноски.

Вноски за държавното обществено осигуряване за своя сметка са длъжни да внасят:

  1. Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност,
  2. Лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
  3. Регистрираните земеделски стопани 
  4. Тютюнопроизводителите

Самоосигуряващите се лица имат задължение и периодично да представят данни в Национална агенция за приходите.

Вижте повече за самоосигуряващите се лица

Осигурителите, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО могат да образуват осигурителни каси, които се регистрират в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - чл. 8, ал. 1 от КСО. Начинът и редът за създаването и функционирането на осигурителните каси са уредени в Наредбата за осигурителните каси

Вижте повече за осигурителните каси.

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Размер и разпределение на осигурителните вноски 

Осигурителен доход 

Срокове за внасяне на осигурителните вноски 

Начини за внасяне на осигурителните вноски 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация