Архив 2011 г.

Предварителни обявления на НАП за 2011 г. 

Обединение на възложители „Агенция „Митници” и Национална агенция за приходите”

.............................................................................                

НАП открива процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет:   

==> 21. 02. 12 г. Доставка и монтаж на офис обзавеждане за работни помещения в административна сграда на НАП в гр. София, ул. „Врабча” №23

Документация за участие 

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП)  

==> 21. 02. 12 г. Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол”

*Възлагането на поръчката се осъществява проект в изпълнение на Договор № 10-31-3С/03.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет",  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП) 

==> 13. 02. 12 г. Доставка на касети с тонер и барабанни модули за нуждите на ЦУ на НАП, УЦ на НАП „Банкя”, УЦ на НАП „Боровец” и ТД на НАП ГДО

Документация за участие

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП) 

==> 08. 02. 12 г. Цялостно сервизно обслужване на 20 (двадесет) броя многофункционални копирни машини на принцип „Фазма” за ЦУ на НАП и ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители".

Документация за участие

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП) 

==> 06. 02.12 г. Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на адресируема пожароизвестителна система в сградата на ЦУ на НАП, гр.София, бул.„Княз Ал.Дондуков” № 52.

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП)

==> 16. 01. 12 г. Обслужване на общата кореспонденция на НАП и куриерски услуги чрез осъществяване на универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, разделена в две самостоятелно обособени позиции

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

Разяснение по документацията

==> 04. 01. 12 г. Публикуване на обяви във вестници за нуждите на ТД на НАП Бургас за градовете Бургас, Сливен и  Ямбол

Документация за участие

Обявление, публикувано в АОП

Решение, публикувано в АОП

==>30.12.11г. Удостоверяване на електронен подпис /доставка и подновяване на удостоверения за електронен подпис/

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

Разяснение по документацията

==> 23.12.11г. Услуги по поддържане и ремонт, включително доставка на резервни части на канцеларските и репрографски машини, и канцеларската техника (факс и др.) на ТД на НАП Бургас

Документация за участие 

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП) 

==> 22.12.11г.  Услуги по провеждане на специализирани обучения за поддържане на работоспособността на информационните технологии и за поддържане и администриране на приложни операционни системи в НАП за IT специалисти. Обученията са разделени в четири обособени позиции по видов признак.

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП) 

Разяснение по документацията

НАП отваря ценови оферти

==> 19.12.11г. Услуги по сервизно обслужване и ремонт на леки автомобили /включително доставка на резервни части, материали и консумативи/ за нуждите на офис Враца, офис Монтана и офис Плевен при ТД Велико Търново

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

НАП отваря ценови оферти

==> 16.12.11г. Поддръжка на система Help Desk

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП) 

НАП отваря ценови оферти

==> 14.12.11г. Услуги по абонаментно поддържане и ремонт на автоматичните телефонните централи  на ТД на НАП Бургас

Документация за участие  

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 07.12.11г. Поддръжка на автоматизирана система за управление на административното обслужване на чакащи клиенти - NemoQ

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП) 

НАП отваря ценови оферти

==> 05.12.11г. Доставка, актуализиране и поддръжка на лицензирани софтуерни продукти от платформата ARIS

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП) 

НАП отваря ценови оферти

==> 28.11.11г. Сервизно обслужване и ремонт, вкл. доставка на резервни части, консумативи (без тонер) и консумативни резервни части за 63 /шестдесет и три/ броя копирни машини”, разпределени в три самостоятелно обособени позиции

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП) 

НАП отваря ценови оферти 

==> 28.11.11г. Доставка на касети с тонер и барабанни модули за нуждите на ЦУ на НАП, УЦна НАП „Банкя”, УЦ на НАП „Боровец” и ТД на НАП ГДО 

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП) 

Разяснение по документацията 

НАП отваря ценови оферти

==> 17.11.11г. Застраховане на служителите на НАП с групова рискова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот” за 2012 г. и 2013 г.

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

Разяснение по документацията 

НАП отваря ценови оферти

==> 31.10.11г. Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобилите на ТД на НАП Бургас в градовете Бургас, Сливен и Ямбол

Документация за участие 

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 07.10.11г. Услуги по сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили собственост на ТД на НАП София

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> Периодична доставка по заявка на Възложителя на стелажи за сортиране за нуждите на ТД на НАП София

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

  • 0700 18 700 помощ при деклариране и плащане

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация