Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения

Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения

Кой и как определя авансовия данък върху доходите от трудови правоотношения?

Авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя. Това става месечно (на базата на месечната данъчна основа).

Как се определя дължимият авансов данък?

Дължимият данък се определя, като месечната данъчна основа се умножи по ставка от 10%. Месечната данъчна основа се изчислява, като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните задължителни осигурителни вноски, както и с данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност, ако се ползва такова и с данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя.

Подава ли се декларация за авансово удържания данък?

Да. Задължението е на работодателя.

Чие е задължението за внасяне на данъка?

На работодателя. Определеният данък се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.

Кога се внася авансово удържания данък?

Месечно. Данъкът, който работодателят е задължен да удържа при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е удържан.

Какъв документ издава работодателят за удържания авансов данък?

Работодателят няма задължение за издаване на служебна бележка за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък. Въпреки това, когато работникът/служителят желае може да му бъде издадена такава, като в тези случаи служебната бележка (образец № 1) се издава в 14-дневен срок от датата на поискването й.

 .......................................................................................................................

Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност

Авансово облагане на доходите от наем

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация