Регламенти

От 15 август 2016 г. удостоверения за местно лице се издават в офисите на НАП

Немски формуляри ще се издават и заверяват в структурите на НАП по места от 20 юли 2015 г.

Удостоверението се издава на българско местно физическо или юридическо лице, за да послужи пред данъчната администрация на съответната посочена държава. 

Удостоверението за местно лице удостоверява качеството „местно лице“:

  • по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ/ чл. 3, ал. 1 от ЗКПО;
  • по смисъла на конкретна СИДДО между Република България и чужда държава;
  • за текущата или за приключила данъчна година;

За издаване на удостоверение за местно лице е необходимо да се подаде  искане за издаване на удостоверение за местно лице (Обр. № Окд-273) в съответната териториална структура на НАП по регистрация на лицето (компетентна структура на НАП).

Удостоверението за местно лице се издава в 7-дневен срок, когато искането е подадено в компетентната структура на НАП и в 14-дневен, когато искането е подадено в друг офис, различен от този по постоянен адрес.  

В искането се посочва държавата и годината, за която да послужи удостоверението за местно лице. За различни държави и за периоди повече от една година се подават отделни искания.

При необходимост от удостоверяване на качеството „местно лице“ и на формуляр на чуждестранна данъчна администрация, същият се прилага към искането за издаване на удостоверение за местно лице, задължително придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.

Физическите лица, включително и едноличните търговци, задължително попълват Част ІІ от искането, която съдържа информация от значение за определянето им като местни лица за Република България.

В хода на проверката за издаване на удостоверение за местно лице може да се изиска представяне на  допълнителни документи и информация от задълженото лице.

Издадените документи могат за бъдат получени лично от задълженото лице, от надлежно упълномощено лице или по пощата на посочен от лицето в подаденото искане адрес за кореспонденция в страната.

Удостоверенията за местно лице, издадени от ТД/офис на НАП, не се заверяват в Централно управление на НАП.

Ако се налага да бъдат легализирани, те се депозират директно в Министерство на външните работи за извършване на легализация.


Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация