Какви данъци и осигуровки внасят земеделците?

Какви данъци и осигуровки внасят земеделците?

Доходите на физическите лица земеделски стопани се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

С данък върху общата годишна данъчна основа, ако не са търговци по смисъла на Търговския закон или не са избрали да се облагат по реда предвиден в ЗДДФЛ за едноличните търговци. В тези случаи, при определянето на облагаемия доход те имат право на: 

  • 60% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност
  • 40% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на преработени продукти от селско стопанство и от производство на декоративна растителност.

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им, както следва:

1. Ако през текущата година са се облагали по общия ред имат право да изберат от следващата година да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци (с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ). Правото на избор в този случай се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на текущата година Така избрания ред се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години;

2. Ако през текущата година са се облагали с данък върху годишната данъчна основа (по реда, предвиден за едноличните търговци) и вече е изтекъл 5 - годишния период, за който задължително следва да се прилага този ред на облагане, могат:

- да продължат да се облагат по същия ред, като за целта не е необходимо да подават нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ; или

- да изберат да се облагат по общия ред на ЗДДФЛ (т.е. да формират облагаемия си доход след приспадане на нормативно определения процент разходи за дейността). В този случай, правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на годината

Следва да се има предвид, че при облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа по реда на 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Новорегистрираните земеделски стопани могат да изберат за годината на регистрацията им да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за същата година. В случай, че желаят да продължат с този ред на облагане през следващите пет данъчни години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на годината.  

Придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ.

Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор на облагане от физическите лица, регистрирани като земеделски стопани

Осигуряване на земеделски стопани

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация