Внасям осигурителни вноски за своя сметка

Вие трябва сам да внасяте задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) и допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.), както и да подавате осигурителни декларации, ако сте:

1. Регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност. В тази група попадат:

  • упражняващите дейност на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт. Такива са  нотариуси, адвокати, дипломирани експерт-счетоводители; регистрирани одитори, независими оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 313, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други;
  • упражняващи дейност, за която подлежат на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци;
  • извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка. Такива са например дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ.

2. Упражнявате трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. Регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители.

Ако упражнявате трудова дейност на едно от изброените основания, тогава  сте самоосигуряващо се лице и задължителните осигурителни вноски за социално осигуряване и ДЗПО в универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) са изцяло за ваша сметка.

Ако сте съпруг/съпруга на регистриран като упражняващ свободна професия  или занаятчийска дейност, регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител и участвате в упражняваната от него трудова дейност, можете да се осигурявате, като осигурителните вноски за социално осигуряване са изцяло за ваша сметка. Още информация.

За някои лица задължителните осигурителни вноски за социално осигуряване и ДЗПО в универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) са изцяло за тяхна сметка, но друг има задължение за внасянето и декларирането им. Повече информация. 

.......................................................................................................................

== Размер и разпределение на осигурителни вноски

== Осигурителен доход

== Декларации и заявления

== Плащане

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация