Кодове за вид плащане

Всички плащания за данъци и други плащания към централния бюджет се превеждат по банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 11 00 00.

Всички плащания за социално–осигурителните фондове към НОИ се превеждат по банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 55 11 11.

Всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК се извършват по банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 56 11 11.

Всички плащания за ДЗПО се превеждат от лицата по банкови сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 58 11 11.

При превод към банковите сметки за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметки за ДЗПО на ТД на НАП не е необходимо в платежното нареждане да се попълват следните реквизити:

  •  "Номер на документа, по който се плаща";
  •  "Дата (ддммгггг) на документа";
  •  "Период, за който се плаща". 

.........................................................................................................

Самоосигуряващите се лица, в това число едноличните търговци, земеделските стопани, тютюнопроизводителите, лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентните дирекции и офиси на НАП на самоосигуряващото се лице, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето (съгласно чл.2 от  Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица, (изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010 г. в сила от 01.01.2010 г.)

.........................................................................................................

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация