Архив 2012 г.

Предварителни обявления на НАП за 2012 г.

Обединение на възложители „Агенция „Митници” и Национална агенция за приходите”

............................................................................. 

Публични покани

==> 11. 12. 2012 г. Публична покана № 9010077 "Доставка на 2 (два) броя  метални шкафове за нуждите на ТД на НАП Велико Търново"

Приложение към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изъплението)

==> 07. 12. 2012 г. Публична покана № 9009955  „Абонаментно поддържане на програмен продукт „Работни заплати” – SALARIES, инсталиран в ЦУ на НАП , ТД на НАП ГДО и териториалните дирекции в градовете Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново за срок от 1 година, с начална дата на изпълнение не по-рано от 01.01.2013 г.”

Приложение към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изъплението)

==> 07. 12. 2012 г. Публична покана № 9009953  „Абонаментно поддържане програмни продукти ХКС „Рецепция”, ККС „Ресторант”, „Рецептурник”, „Стоково стопанство”, инсталирани в УЦ на НАП Боровец за срок от 1 година, с начална дата на изпълнение не по-рано от 31.12.2012 г.”

Приложение към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 04.12.2012г. Публична покана № 9009671 "Доставка на компютърни аксесоари и принадлежности за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й"

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 27.11.2012г. Публична покана № 9009290 „Доставка на многофункционални машини с мрежова карта за нуждите на НАП”

Приложение към публичната покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 26.11.2012г. Публична покана с № 9009244 „Абонаментно поддържане и ремонт на пожарогасителни инсталации /ПГИ/ за автоматично пожарогасене, монтирани в сгради на НАП”

Приложение към публичната покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 26.11.2012г. Публична покана с № 9009198 „Доставка на външни гуми за служебните  автомобили на ТД на НАП  София”

Приложение към публичната покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 21.11.2012г. Публична покана с № 9008997 „Извършване на цялостен независим одит на използваните в Националната агенция за приходите информационни системи”

Приложение към публичната покана № 9008997(описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 21.11.2012г. Публична покана с № 9008980 „Доставка на външни зимни гуми за леки автомобили”

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 21.11.2012г.  Публична покана с № 9008948 „Услуги по товарене и разтоварване /хамалски услуги/ и товарен транспорт за нуждите на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново при необходимост”

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 21.11.2012г.  Публична покана с № 9008947 "Абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите на ТД на НАП Велико Търново, Офис Враца, Офис Габрово, Офис Ловеч, Офис  Монтана, Офис Плевен и Дирекция ОУИ Велико Търново”

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 20.11.2012г.  Публична покана с № 9008883 „Предоставяне при необходимост на услуги по товарене-разтоварване (хамалски услуги) и товарен транспорт за нуждите на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители”

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 20.11.2012г.  Публична покана с № 9008881 "Извършване на технически услуги по поддръжка и отстраняване на аварии при необходимост в сграда на ТД на НАП "Големи данъкоплатци и осигурители", находяща се в гр. София, ул. Врабча № 23"

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 15.11.2012г.  Публична покана с № 9008699  "Доокомплектовка на хардуерни конфигурации"

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 15.11.2012г.  Публична покана с № 9008700 "Разширение на дисков масив"

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 13.11.2012г. Публична покана с № 9008629 „Услуги по застраховане на сухопътни транспортни средства”

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 09.11.2012г. Публична покана с № 9008505 „Извършване на цялостен независим одит на използваните в Националната агенция за приходите информационни системи”

Приложение към публичната покана № 9008505 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 09.11.2012г. Публична покана с № 9008473  „Периодична доставка по заявка на Възложителя на архивни кутии за нуждите на ТД на НАП София”

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 08.11.2012г.  Публична покана с № 9008446 „Доставка на компютърни принадлежности, за нуждите на ТД на НАП Велико Търново”

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 07.11.2012г. Публична покана с № 9008379 „ Консултантски услуги, свързани с оказване на помощ при внедряване и актуализиране на софтуер”

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 02.11.2012г.  Публична покана с № 9008204 „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сградите (и прилежащите към тях площи) на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Смолян и сградата на Учебна база на НАП в град Доспат според зададените технически параметри на поръчката”

Приложение към публичната покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 29.10.2012г.  Публична покана с № 9008015  „Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление при необходимост за ТД на НАП гр. Бургас”.

Приложение към публичната покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 26.10.2012г. Публична покана № 9008001 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт на административна сграда на НАП, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52”

Приложение към публичната покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 26.10.2012г. Публична покана № 9007998 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на технически услуги по поддръжка и отстраняване на аварии при необходимост в сграда на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители”, находяща се в гр. София, ул. „Врабча” № 23”

Приложения към публичната покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 19.10.2012г. Публична покана № 9007860 за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ по предварителна заявка на възложителя при необходимост за нуждите на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 19.10.2012г. Публична покана № 9007860 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно поддържане на програмни продукти за изчисляване на работни заплати „ОМЕКС 2000 Professional”  и „ОМЕКС Хонорари” за нуждите на ТД на НАП  София.”

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 11.10.2012гПублична покана № 9007346 за възлагане на обществена поръчка с предмет„Периодична доставка по заявка на Възложителя на  метални шкафове за нуждите на Териториална дирекция на НАП София”  

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 09.10.2012г. Публична покана № 9007243 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Спомагателни застрахователни услуги – услуги по предоставяне на застрахователни стойности на МПС за обезпечаване на публични вземания за нуждите на функция „Събиране” при ТД на НАП Велико Търново” 

Приложения към публична покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 09.10.2012г.  Публична покана № 9007243 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по товарене и разтоварване / хамалски услуги / и товарен транспорт за ТД на НАП гр. Бургас при необходимост.”

Приложения към публична покана   (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 09.10.2012г.  Публична покана № 9007241 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление за нуждите на офис Красна поляна, ИРМ  Ботевград  на офис София област,  офис Кюстендил и  офис Благоевград  на ТД на НАП София”

Приложения към публична покана   (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 08.10.2012г. Публична покана № 9007102  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на  огнеустойчиви, димоуплътнителни врати и автомати за затваряне за ТД на НАП гр. Бургас, за гр. Бургас и офис Ямбол”  

Приложения към публична покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 05.10.2012г.  Публична покана № 9007102  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне при необходимост на услуги по товарене-разтоварване (хамалски услуги) и товарен транспорт за нуждите на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители”

Приложения към публична покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 27.09.2012г.  Публична покана № 9006757 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите  на ТД на НАП София”.

Приложения към публична покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==>  26.09.2012г.  Публична покана № 9006754 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт за подмяна на дограма за прозорци от алуминиев профил на административна сграда на НАП в гр. София, ул. «Врабча» № 23” 

Приложения към публична покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==>  25.09.2012г.  Публична покана № 9006677 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление за нуждите на офис Красна поляна, ИРМ  Ботевград  на офис София област,  офис Кюстендил и  офис Благоевград  на ТД на НАП София”

Приложения към публична покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 24.09.2012г. Публична покана № 9006653 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за ТД на НАП гр. Бургас,УБ гр. Поморие и офисите в градовете Сливен и Ямбол при необходимост”.

Приложения към публична покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 21.09.2012г. Публична покана № 9006563 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне при необходимост  на услуги по товарене, разтоварване (хамалски услуги) и товарен транспорт  за нуждите на ТД на НАП София.

Приложения към публична покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 20.09.2012г. Публична покана № 9006542 за възлагане на обществена поръчка с предмет"Доставка на метални шкафове за ТД на НАП Бургас"

Приложения към публична покана   (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 11.09.2012г Публична покана № 9006212 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт за подмяна на дограма за прозорци от алуминиев профил на административна сграда на НАП в гр. София, ул. «Врабча» № 23”

Приложения към публична покана  (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 10.09.2012 г. Публична покана № 9006145 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сградите на УЦ на НАП Боровец”

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 20.08.2012 г. Публична покана № 9005322 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на малка и голяма зала запад в сградата на ЦУ на НАП с цел обособяване и изграждане на работни помещения за нуждите на Информационния център/ИЦ на НАП”

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 09.08.2012 г.  Публична покана № 9004939 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо поддържане (профилактика и ремонт), включително подмяна на резервни части и консумативи при необходимост, на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление в административните сгради на офиси за обслужване Разград и Шумен”

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 03.08.2012 г. Публична покана № 9004726 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни аксесоари и принадлежности за нуждите на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 04.07.2012 г. Публична покана N 9003537 за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Образователен проект „Данъци за младите”.

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката към изпълнението)

==> 26.06.2012 г Публична покана № 9003276 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на външни гуми/ летни и зимни/ за служебните автомобили на ТД на НАП Варна и структурните звена от териториалния и обхват: Офис- Шумен, Офис- Разград и Дирекция „ОУИ” Варна”.

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 20.06.2012 г. Публична покана № 9003082 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни принадлежности – оперативна (RAM) памет за нуждите на ТД на НАП Велико Търново”.

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 14.06.2012 г. Публична покана № 9002873 за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Спомагателни застрахователни услуги - услуги за предоставяне на застрахователни стойности на МПС за нуждите на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители” във връзка с дейността на публичните изпълнители при обезпечаване на публичните вземания и при прилагане на разпоредбата на чл.235, ал.3 предложение 2-ро от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс".

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 05.06.2012 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с обект„Спомагателни застрахователни услуги - услуги за предоставяне на застрахователна стойност на МПС”

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> 30. 05. 2012 г. Покана за участие в МОП с предмет „Доставка на комуникационен софтуер за баркод четци”

==> 22. 05. 2012 г. Публична покана № 9002078 за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване при необходимост на спомагателни застрахователни услуги за предоставяне на застрахователни стойности на превозни средства за нуждите на ТД на НАП Пловдив".

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

............................................................................

НАП открива процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: 

==> 27.12.2012 г. „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й”

Вижте цялата инофрмация за поръчката...(линк към АОП)

==> 27.12.2012 г. „Извършване на услуги по поддържане и ремонт на канцеларски и репрографски (за размножаване и копиране на документи) машини, находящи се в административните сгради на ТД на НАП-Пловдив, включително фазма договор и доставка на резервни части и принадлежности”

Вижте цялата инофрмация за поръчката...(линк към АОП)

==> 21. 12. 2012 г. „Извършване на охранителни услуги на обекти на ТД на НАП Пловдив с физическа охрана и СОТ, съгласно приложените технически спецификации” в 2 обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция № 1: извършване на охранителни услуги с физическа охрана на 3 обекта – административни сгради и имуществото в тях на ТД на НАП Пловдив, находящи се в гр. Пловдив на ул. „Скопие” № 106 /блок 1 и блок 2/ и ул. „Чернишевски” № 3, съгласно приложените технически спецификации;
  • Обособена позиция № 2: извършване на охранителни услуги със СОТ на 11 обекта – недвижими имоти, стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и имуществото в тях отнети в полза на държавата, съгласно приложените технически спецификации.

Вижте цялата инофрмация за поръчката...(линк към АОП)

==> 18. 12. 2012 г. "Доставка на сглобяеми метални стелажи за сортиране за нуждите на ТД на НАП Пловдив, според приложената техническа спецификация"

Вижте цялата инофрмация за поръчката...(линк към АОП)

==> 17. 12. 2012 г. „Техническо обслужване на леки и товарни автомобили, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности (без годишен технически преглед и без пътна помощ)”

Вижте цялата инофрмация за поръчката...(линк към АОП)

НАП отваря ценови оферти

==> 13. 12. 2012 г. „Услуги по ремонт и абонаментно поддържане /включително доставка на резервни части/  на асансьорна уредба за нуждите на ТД  на НАП Бургас, офис  Сливен”

Документация за участие

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 10. 12. 2012 г. „Поддържане на лицензи Microsoft (SQL, Visual Studio)”

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

Отговор-разяснение по документация

Разяснения към документация

НАП отваря ценови оферти

==> 05. 12. 2012 г. „Техническо обслужване, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности на леките и товарни автомобили на ТД на НАП Бургас в градовете Бургас, Сливен и Ямбол”

Документация за участие

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 04.12.2012г. „Абонаментно почистване на административни сгради на ТД на НАП-Пловдив, находящи се в гр. Пловдив”

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 03.12.2012г. „Извършване на услуги по ремонт и поддръжка на системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете Кърджали, Стара Загора, Пазарджик и Пловдив”

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 23.11.2012г. „Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сградите на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Смолян, и Хасково”

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 20.11.2012г „Услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив, обслужващи структурите на НАП в градовете Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково съгласно приложените технически спецификации, разделена на  6 обособени позиции”

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 02.11.2012г. „Публикации на обяви във вестници /национален и местен / за  нуждите на ТД  на НАП Бургас за градовете Бургас, Сливен и Ямбол”

Документация за участие

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 15.10.2012 г. „Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати с подмяна на резервни части /без допълнително оборудване/, обслужващи административни сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете Пловдив, Хасково, Смолян, Пазарджик, Стара Загора и Кърджали"

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 28.09.2012 г. „Услуги по поддържане и ремонт на канцеларски и репрографски/за размножаване и копиране на документи/ машини в гаранционен и извън гаранционен период и доставка на резервни части и принадлежности за машини собственост на  ТД на НАП Бургас в градовете Бургас, Сливен и Ямбол при необходимост .

Документация за участие

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 20.09.2012 г. "Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й".

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 10.09.12 г. „Периодични доставки на маркирано дизелово гориво за отопление на административни сгради на ТД на НАП – Пловдив, находящи се в градовете Хасково, Пазарджик, Пловдив и Кърджали, според зададените технически параметри на поръчката”

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 09.08.12 г.„Техническо обслужване, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности на леки и товарни автомобили на ТД на НАП Бургас в градовете Бургас, Сливен и Ямбол”

Документация за участие

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП)

==> 02.08.12 г. „Услуги по застраховане на сгради и  имущество за ТД на НАП Бургас в градовете Бургас, Поморие, Сливен и Ямбол”

Документация за участие

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП)

==> 31.07.12 г. „Периодични доставки на фотокопирна хартия за компютърни принтери, термочувствителна хартия и на ролки от хартия за системите за управление на опашките за нуждите на ТД на НАП – Пловдив  и териториалните структури в обхвата й.”

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП)

Разяснение по документация 

==> 31.07.12 г. "Извършване на услуги по абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителни инсталации (ПИИ), включително доставка  на резевни части, материали и консумативи за тях находящи се в административните сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Пазарджик и Хасково"

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП)

==> 23. 07. 12 г. „Извършване на услуги по абонаментно поддържане и ремонт на ОВК (отоплителни, вентилационни и климатични) инсталации и климатизатори, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за тях, обслужващи административните сгради на ТД на НАП – Пловдив в градовете: Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Пазарджик, Хасково и Смолян, според зададените технически параметри на поръчката”.

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП)

==> 17. 07. 12 г. „Периодични доставки на касети с тонер и барабанни модули за нуждите на ТД на НАП  Пловдив  и териториалните структури в обхвата й”

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

Разяснения по документация

==> 29.06.12 г „Консултантска дейност в областта на изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление”, открита с Решение № РЦУ-70/29.06.2012 г. на главния секретар на НАП в изпълнение на Договор № A11-31-9/16.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнението на проект:  „Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление”.

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП)

==> 28.06.12 г. „Разработване на система за управление на сигурността на информацията в НАП и внедряване на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” или еквивалентен”, открита с Решение № РЦУ-67/28.06.2012 г. на главния секретар на НАП в изпълнение на Договор № A11-31-7/17.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнението на проект „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания”.

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> 21.05.12 г. Абонаментно почистване на административната сграда на ТД на НАП -  Пловдив, находяща се в гр. Кърджали на ул. Деспот Слав № 1.

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП)

==> 21.02.12 г Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол”

*Възлагането на поръчката се осъществява проект в изпълнение на Договор № 10-31-3С/03.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет",  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Вижте цялата информация за поръчката ... (линк към АОП) 

Отговор-разяснение по документацията към ОП Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол” 

Отговор-разяснение по документацията към ОП Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол” 

     

 

Връзки

  • 0700 18 700 помощ при деклариране и плащане

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация