Предварителни обявления 2014 г.

28 Януари 2015


1. Предварителни обявления на НАП за 2014 г., публикувани на официалната страница на АОП:  

1.1.1. Доставки;

1.1.2. Доставка на пломби за еднократна употреба;

1.1.3. Доставка на лицензи Oracle Web Logic Suite и Oracle BI Publisher,  Доставка и доокомплектоване оборудване на ИЦ на НАП;

1.1.4. Доставка на GPS устройства за многократна употреба и система за проследяване и позициониране на МПС "GPS", Доставка на леки автомобили и бусове със специализирано оборудване, Доставка на униформено облекло -

1.2.1. Услуги

1.2.2. Закупуване /чрез доставки и/или зареждане на карти/ на абонаментни превозни документи за пътуване по редовни тарифи в масов градски транспорт и Услуги по ремонт и поддържане на асансьори - основен, авариен ремонт /абонамент, включително доставка на части/ 

1.3. Проекти финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)

1.3.1 Нови проекти финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)

1.4. Строителство

1.4.1. ТД на НАП Бургас

1.4.2. ТД на НАП Варна

Гр.Варна, ул.8-ми приморски полк № 128:

гр. Силистра

1.4.3. ТД на НАП Велико Търново

Гр.Велико Търново, пл.Център № 2:

Гр.Свищов;
Гр. Видин;
Гр.Габрово
Гр.Ловеч и гр.Троян;
Гр.Монтана;
Гр.Плевен

1.4.4. ТД на НАП Пловдив

1.4.5. ТД на НАП София

1.4.6. ЦУ на НАП (ЦУ, ГДО, УЦ Боровец, УЦ Банкя)

2. Предварителни обявления на НАП за 2014 г., публикувани в ОВ на ЕС

2.1.1. Доставки - (№ 2014/S 045- 074869 от 05.03.2014 г., изпратено за публикуване на 28.02.2014 г.)

2.1.2. Доставка на пломби за еднократна употреба - (№ 2014/S 017-025592 от 24.01.2014 г., изпратено за публикуване на 22.01.2014 г.)

2.1.3. Доставка на лицензи Oracle Web Logic Suite и Oracle BI Publisher,  Доставка и доокомплектоване оборудване на ИЦ на НАП – (№ 2014/S 025-039076 от 05.02.2014 г., изпратено за публикуване на 31.01.2014 г.)

2.1.4. Доставка на GPS устройства за многократна употреба и система за проследяване и позициониране на МПС "GPS", Доставка на леки автомобили и бусове със специализирано оборудване, Доставка на униформено облекло - (№ 2013/S 212-367430 от 31.10.2013 г., изпратено за публикуване на 29.10.2013 г.)

2.2.1. Услуги - (№ 2014/S 045- 075449 от 05.03.2014 г., изпратено за публикуване на 28.02.2014 г.)

2.2.2. Закупуване /чрез доставки и/или зареждане на карти/ на абонаментни превозни документи за пътуване по редовни тарифи в масов градски транспорт и Услуги по ремонт и поддържане на асансьори - основен, авариен ремонт /абонамент, включително доставка на части/ - (№ 2014/S 017-026053 от 24.01.2014 г., изпратено за публикуване на 22.01.2014 г.)

2.3. Проекти финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) (№ 2014/S 045- 075486 от 05.03.2014 г., изпратено за публикуване на 28.02.2014 г.) 

2.3.1 Нови проекти финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) - (№ 2014/S207-366944 от 28.10.2014 г., изпратено за публикуване на 23.10.2014 г.)

2.4. Строителство

2.4.1. ТД на НАП Бургас

2.4.2. ТД на НАП Варна

Гр.Варна, ул.8-ми приморски полк № 128:

гр. Силистра

2.4.3. ТД на НАП Велико Търново

Гр.Велико Търново, пл.Център № 2:

Гр.Свищов;

Гр. Видин;

Гр.Габрово;

Гр.Ловеч и гр.Троян;

Гр.Монтана;

Гр.Плевен

2.4.4. ТД на НАП Пловдив

2.4.5. ТД на НАП София

2.4.6. ЦУ на НАП (ЦУ, ГДО, УЦ Боровец, УЦ Банкя)

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 28.01.2015
Затвори