Предварителни обявления на НАП за 2013 г.

31 Декември 2013

1. Предварителни обявления на НАП за 2013 г., публикувани на официалната страница на АОП:

1.1. Закупуване /чрез доставка и/или зареждане на карти/ на абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в масов градски транспорт

1.2. Консултантска дейност в областта на изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление

1.3. Разработване на система за управление на сигурността на информацията в НАП и внедряване на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания”

1.4. Предстоящи за одобрение проекти за ОБУЧЕНИЯ, финансирани по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

1.5. Услуги

1.6. Доставки

1. 7. Доставки за нуждите на звено за фискален контрол

2. Предварителни обявления на НАП за 2013 г., публикувани в ОВ на ЕС

2.1.Закупуване /чрез доставка и/или зареждане на карти/ на абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в масов градски транспорт (№ 2013/S 015-021213 от 22.01.2013 г., изпратено за публикуване на 18.01.2013 г.)

2.2. Консултантска дейност в областта на изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление  (№ 2013/S 045-072478 от 05.03.2013г., изпратено за публикуване на 28.02.2013 г.)

2.3. Разработване на система за управление на сигурността на информацията в НАП и внедряване на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” (№ 2013/S 045-072477 от 05.03.2013г., изпратено за публикуване на 28.02.2013 г.)

2.4. Предстоящи за одобрение проекти за ОБУЧЕНИЯ, финансирани по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (№ 2013/S 045-072476 от 05.03.2013г., изпратено за публикуване на 28.02.2013 г.)

2.5. Услуги (№ 2013/S 045-072475 от 05.03.2013г., изпратено за публикуване на 28.02.2013 г.)

2.6. Доставки (№ 2013/S 045-072246 от 05.03.2013г., изпратено за публикуване на 28.02.2013 г.)

2.7. Доставки за нуждите на звено за фискален контрол (№ 2013/S 212-367430 от 31.10.2013 г., изпратено за публикуване на 29.10.2013 г.)

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 31.12.2013
Затвори