Предварителни обявления на НАП за 2016 г.

15 Февруари 2017

1. Предварителни обявления на НАП за 2016 г., публикувани на официалната страница на АОП

1.1. Доставки и монтаж на системи за контрол на достъпа в сгради на ЦУ на НАП и системи за видеонаблюдение в сгради на НАП (обявление)

1.2. Предварително обявление за процедура за възлагане на обществена поръчка за Закупуване /чрез доставки и/или зареждане на карти/ на абонаментни превозни документи за пътуване по редовни тарифи в обществен градски транспорт“, изх.№ Е-12-00-13/15.01.2016 г. (обявление)

 

1.3. Доставки (обявления

1.3.1. Доставки без обявяване в ОВ на ЕС

1.3.2. Доставки с обявяване в ОВ на ЕС

1.3.3. Запазени доставки без обявяване в ОВ на ЕС

1.3.4. Запазени доставки с обявяване в ОВ на ЕС

 

1.4. Услуги (обявления

1.4.1. Услуги с обявяване в ОВ на ЕС

1.4.2. Услуги без обявяване в ОВ на ЕС  

1.4.3. Запазени услуги без обявяване в ОВ на ЕС  

1.4.4. Запазени услуги с обявяване в ОВ на ЕС

 

1.5. Проекти финансирани по програма Херкулес на ОЛАФ (обявления

1.5.1. Доставки с обявяване в ОВ на ЕС  

1.5.2. Доставки без обявяване в ОВ на ЕС

1.5.3. Запазени услуги без обявяване в ОВ на ЕС

 

1.6. Строителство

1.6.1. ТД на НАП Бургас (обявления)

1. гр. Поморие, ул. Пазарна № 2 

2. гр. Сливен, ул. Генерал Столипин № 19 

3. гр.Ямбол, ул. Златен рог № 20 

4. гр.Ямбол, ул. Търговска № 

1.6.2. ТД на НАП Варна (обявления)

1. гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" № 128 

2. гр. Добрич, ул."Незавесимост " № 7 

3. гр. Разград, пл."Независимост" № 1 

4. гр.Силистра, ул."Генерал Скобелев" № 8 

5. Търговище, пл. "Свобода" № 1 

6. гр. Шумен, ул. "Цар Ив. Александър" № 108 

1.6.3. ТД на НАП Велико Търново (обявления)

1. гр. Велико Търново, пл. Център № 

2. гр. Видин, ул. "6 септември" № 12 

3. гр. Враца, ул. "В.Кънчов" № 86 

4. гр. Габрово, ул. "Радецка" № 11 

5. гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 43 

6. гр. Плевен, ул. "Дойран" № 43 

7. ГКПП в териториалния обхват на ТД на НАП Велико Търново 

1.6.4. ТД на НАП Пловдив (обявления)

1. гр. Пловдив, ул. "Чернишевски" № 3 

2. гр. Пловдив, ул. "Скопие" № 106 (блок № 1) 

3. гр. Пловдив, ул. "Скопие" № 106 (корпус № 2) 

4. гр. Пловдив, ул. "Скопие" № 106 (блок № 2) 

5. гр. Пловдив, ул. "Скопие" № 106 (Корпус № 1- склад № 1) 

6. гр. Пловдив, ул. "Радецки" № 18А 

7. гр. Карлово, ул. "А. и Т. Пулеви" № 1 

8. гр. Кърджали, ул. "Деспот Слав" № 1 

9. гр. Пазарджик, ул. "А.Златаров" № 7 и бул."България" № 41 

10. гр. Смолян, бул. "България" № 12 

11. гр. Стара Загора, ул."Кенали" № 1 

12. гр. Хасково, пл. "Свобода" № 2 

13. гр. Хасково, ул. "Отец Паисий" № 25 

14. гр. Доспат, ул. "Орфей" № 17 

1.6.5. ТД на НАП София (обявления)

1. гр.София, ул."Аксаков" № 29 - 

2. гр.София, ул. "Триадица" № 2 – 

3. гр.София, ул. "Силистра" № 8 - 

4. гр.София, бул. "Мария Луиза" № 88 

5. гр.София, ул. "Константин Фотинов" № 2 

6. гр.София, ж.к. Люлин” – 

7. гр.Ихтиман, ул. "П. Дрангов" № 4 -  

9. гр.Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 11 - 

10. гр. Гоце Делчев, ул. „Търговска” № 20 -  

11. гр.Перник, ул."Димитър Благоев" № 5 - 

12. гр.София, бул. "Цариградско шосе" № 111, ограда - 

13. гр.София, ул."Гурко" № 12 -

14. гр.София, бул. "Цариградско шосе" № 111, административни помещения - 

15. гр.София, бул. "Цар Борис III" № 215 - 

1.6.6. ЦУ на НАП (ЦУ, ГДО, УЦ Боровец, УЦ Банкя) (обявления)

1. гр. София, ул. "Аксаков" № 29

2. гр.Банкя, ул. "Св.Св.Кирил и Методий № 31

3. к.к. Боровец 

4. гр. София, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 52 

5. гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17 

6. гр. София, ул. "Славянска" № 4  

 

2. Предварителни обявления на НАП за 2016 г., публикувани в ОВ на ЕС

2.1. Доставки и монтаж на системи за контрол на достъпа в сгради на ЦУ на НАП и системи за видеонаблюдение в сгради на НАП (2016/S 010-012871 от 15.01.2016 г., изпратено за публикуване на 14.01.2016 г.)

2.2. Предварително обявление за процедура за възлагане на обществена поръчка за Закупуване /чрез доставки и/или зареждане на карти/ на абонаментни превозни документи за пътуване по редовни тарифи в обществен градски транспорт“, № 2016/S 011-015300, изпратено за публикуване на 15.01.2016 г.  

2.3. Доставки 

2.3.1. Доставки № 2016/S 051367-2016 от 16.02.2016 г., изпратено за публикуване на 12.02.2016 г. 

2.3.2. Запазени доставки № 2016/S 051377-2016 от 16.02.2016 г., изпратено за публикуване на 12.02.2016 г. 

 

2.4.Услуги 

2.4.1. Услуги № 2016/S-051751 от 16.02.2016 г., изпратено за публикуване на 12.02.2016 г. 

2.4.2. Запазени услуги № 2016/S 051771-2016 от 16.02.2016 г., изпратено за публикуване на 12.02.2016 г.

 

2.5. Проекти финансирани по програма Херкулес на ОЛАФ 

2.5.1. Доставки № 2016/S 051379-2016 от 16.02.2016 г., изпратено за публикуване на 12.02.2016 г. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 15.02.2017
Затвори